Produk & Profit

 

Product

Discount Type

Discount

MAXIS

PERCENTAGE

3.80

CELCOMBILL

PERCENTAGE

0.40

DIGIBILL

FIXED AMOUNT

0.40

MAXISBILL

FIXED AMOUNT

0.40

NPFLEXI

PERCENTAGE

94.80

IDFLEXI

PERCENTAGE

63.00

MOLPIN

PERCENTAGE

0.00

MERCHANTRADE

PERCENTAGE

4.00

UMOBILEPIN

PERCENTAGE

3.00

SIMPACK.SRS.PRINTER

PERCENTAGE

0.00

SIMPACK.THERMAL.PAPER

PERCENTAGE

0.00

DIGI

PERCENTAGE

4.00

DIGIBROADBAND

PERCENTAGE

1.50

UNIFIBILL

FIXED AMOUNT

0.30

ASTROBILL

FIXED AMOUNT

0.30

SYABASBILL

FIXED AMOUNT

0.30

TNBBILL

FIXED AMOUNT

0.30

TRON

PERCENTAGE

4.00

NJOI

PERCENTAGE

2.00

ALTEL

PERCENTAGE

6.00

ITALKPIN

PERCENTAGE

4.00

BUZZME

PERCENTAGE

2.00

CELCOM

PERCENTAGE

4.00

XOXBILL

FIXED AMOUNT

0.40

REDONEBILL

PERCENTAGE

0.40

FRIENDI

PERCENTAGE

6.00

DIGISABAHSARAWAK

PERCENTAGE

2.50

FRIENDIPIN

PERCENTAGE

2.00

NJOIPIN

PERCENTAGE

2.00

ONEXOX

PERCENTAGE

2.00

TMBILL

FIXED AMOUNT

0.30

SPEAKOUTPIN

PERCENTAGE

2.00

DIGISIDDINDO

PERCENTAGE

4.00

UMOBILE

PERCENTAGE

7.00

TMGOPIN

PERCENTAGE

2.00

BESTMOBILE

PERCENTAGE

2.00

IDPLNFLEXI

PERCENTAGE

63.00

CELCOMPIN

PERCENTAGE

2.00

MAXISPIN

PERCENTAGE

1.50

MERCHANTRADEPIN

PERCENTAGE

2.00

TUNETALKPIN

PERCENTAGE

2.00

XOXPIN

PERCENTAGE

2.00

SGFLEXI

PERCENTAGE

2.00

YSMOBILE

PERCENTAGE

1.00

TUNETALK

PERCENTAGE

4.00

YESPIN

PERCENTAGE

1.00

PRABHU

PERCENTAGE

1.00

LEBARAPIN

PERCENTAGE

2.00

DIGIWOW

PERCENTAGE

2.00

GRABPIN

PERCENTAGE

1.00

DIGIWOWPIN

PERCENTAGE

1.00

CELCOMMAGIC

PERCENTAGE

4.30

YESBILL

PERCENTAGE

0.00

SADABILL

FIXED AMOUNT

0.00

SESCOBILL

FIXED AMOUNT

0.00

XOX

PERCENTAGE

4.80

PBAPPBILL

FIXED AMOUNT

0.00

SAINSBILL

FIXED AMOUNT

0.30

SESBBILL

FIXED AMOUNT

0.30

JANSBILL

FIXED AMOUNT

0.00

AIRKELANTANBILL

FIXED AMOUNT

0.00

AIRJOHORBILL

FIXED AMOUNT

0.30

SATUBILL

FIXED AMOUNT

0.30

AIRPERAKBILL

FIXED AMOUNT

0.30

AIRPAHANGBILL

FIXED AMOUNT

0.00

AIRMELAKABILL

FIXED AMOUNT

0.30

UMOBILEBILL

PERCENTAGE

0.00

AIRSIBUBILL

FIXED AMOUNT

0.00

INDAHWATERBILL

FIXED AMOUNT

0.00

CNFLEXI

PERCENTAGE

18.00

ABNXCESSBILL

FIXED AMOUNT

0.20

AIRKUCHINGBILL

FIXED AMOUNT

0.30

HOTLINKFAST

PERCENTAGE

3.50

WEBEP1BILL

PERCENTAGE

0.00

SPEAKOUT

PERCENTAGE

4.00

REDONE

PERCENTAGE

0.50

DIGIPIN

PERCENTAGE

2.00

PULSAPIN

PERCENTAGE

4.00

THESTARPIN

PERCENTAGE

4.00

AIRPERLISBILL

PERCENTAGE

0.00

BDFLEXI

PERCENTAGE

94.00

VNFLEXI

PERCENTAGE

7.00

PHFLEXI

PERCENTAGE

7.00

INFLEXI

PERCENTAGE

3.00

DIGIIU

PERCENTAGE

2.50

KARTUAS2IN1

PERCENTAGE

2.00

UPAYBILL

PERCENTAGE

0.00

MAXISONEBILL

FIXED AMOUNT

0.00Cara Pengiraan Profit


Sebagai contoh anda mempunyai modal sebanyak RM100 dan anda menjual Top Up TuneTalk RM10. Anda akan mendapat profit RM0.40 kerana:

RM10 x 4.00% = RM0.400
Modal Asal = RM100
Modal Selepas Jualan = RM90.400

Ini kerana server hanya akan menolak RM9.600 sahaja daripada akaun anda.