Panduan Dealer

Menetapkan Peratus (%) Agent


- Login Web Dealer
- Klik DealerInfo >>> View >>> Edit
- Sila tetapkan % sebelum mendaftarkan Agent.
- Setiap Agent yang akan didaftarkan mendapat % yang sama.

Contoh:Mendaftarkan Agent


- Pendaftaran Agent hanya boleh dilakukan melalui Web Dealer
- Klik RegisterAgent >>> Masukkan Maklumat Agent >>> Klik Submit

Contoh:

Tambah Modal Agent (Boleh Melalui Anda @ Cara 2)


- Tambah Modal untuk Agent boleh dilakukan melalui SMS atau Web Dealer
 
    Melalui SMS:
    ~ Format: TT<NomborTelefonAgent>.<Jumlah>] atau TT<AgentID>.<Jumlah>
    ~ Contoh: TT0123456789.100 atau TT1234.100

    Melalui Web Dealer:
    ~ Klik AgentTopup >>> Search/Pilih Agent >>> Masukkan Jumlah >>> Klik TopUp
    ~ Contoh:Menaja Dealer


- Anda boleh menaja Dealer seperti pada bahagian Pilihan Pakej
- Dealer yang anda taja TIDAK akan diletakkan dibawah rangkaian anda
- TIADA bayaran dikenakan untuk menaja Dealer
- Peratusan (%) Dealer yang ditaja akan mengikut % anda

Hantar SMS dengan format berikut:

TAIP: DET<JARAK><Nama@NomborID Anda><JARAK><NAMA@NO.TELEFON DEALER BARU>
CONTOH: DET Ahmad@1234 ERIC@0123456789

SMS ke 019-2939169

Tambah Modal Dealer


- Tambah Modal Dealer Boleh Melalui Cara 1 & Cara 2

Semak Jualan Agent


- Semakan Jualan Agent hanya boleh dilakukan melalui Web Dealer
- Klik ReportAgentSales >>> Pilih Agent yang ingin disemak

Contoh:


Komisyen Jualan Agent (Perbezaan % Dealer-Agent)


- Komisyen Jualan Agent akan dimasukkan ke dalam akaun anda setiap Ahad, SMS pemberitahuan akan dihantar selepas 12AM setiap Ahad.
- Semakan Komisyen Jualan Agent boleh dilakukan melalui Web Dealer
- Klik ReportCommission

Contoh:
Celcom AutoReload komisyen anda 4.50%. Jika anda set Komisyen Agent sebanyak 3.50%, anda akan untung 4.50% - 3.50% = 1.00% apabila Agent anda menjual Topup Celcom AutoReload